Shërbimet

Nëpërmjet marketingut ju mund tu dërgoni mesazh të qartë për klientët tuaj. Por marketingu I mirë është hapi që do të thellojë lidhjet mes biznesit tënd dhe klientëve tuaj. Forcojeni këtë zinxhirë nëpërmjet kompanisë lider në promovimin e bizneseve më të suksesshme shqiptare që operojnë në perëndim, ErisCom.
Kjo agjenci e marketingut, ka një përvojë shumëvjecare në ngritjen e ciëlsisë dhe avancimin e imazhit të kompanive. Kemi oferta ekskluzive për të gjithë ata që dëshirojnë të promovojnë biznesin e tyre në tri televizionet tona kombëtare, RTK, RTV21, Klan Kosova por edhe më gjerë. Veç sekondazhës së ofruar me çmime shumë të volitshme, ErisCom ju realizon edhe spotin komercial të biznesit, në mënyrë shumë profesionale.

pakiot

Për të realizuar kampanjën tuaj të marketingut ne bëjmë:

site-img18
 • Planifikim

  Realizohet plani I marketingut dhe përcaktohet qëllimi I kampanjës.

 • Koordinim

  Prezantohet plani I Marketingut tek klienti  dhe përcaktohet kohëzgjatja.

 • Realizim

  Bëhet ndërtimi profesional i spoteve komerciale dhe i prezantohet klientit.

 • Transmetim

  Fillon shfaqja e spotit komercial në kohën e kërkuar nga klienti.

 • Monitorim

  Përcjellë me kujdes transmetimin dhe prezanton suksesin e marketingut para klientit.